Haqqında           Məhsullar  
        Qalereya           Partnyorlar           Əlaqə  
Life
Oroferon
Tərkibi:
Dəmir sulfat - 270 mg; Fe2+ - 80 mg; Mukoproteaza - 80 mg; Vit C - 30
Dəmir hemoqlobinin, mioqlobinin və bəzi fermentlərin əmələ gəlməsində iştirak edir. Hemoqlobin oksigeni ağciyərlərdən bütün orqanlara çatdırır. Dəmir əzələ zülalları üçün vacibdir, onun ehtiyyatı qaraciyərdə və böyrəklərdə yığılır. Eritropoezi stimulə edir.
ətraflı oxu
Ofkozin
Tərkibi:
ofloksasin 200 mq
DNT-quraza fermenti ingibə etməklə mikroorganizmin hüceyrəsinin membranının keçiriciliyini pozaraq bakterisid təsir göstərir. Yarımparçalanma dövrü 6-7 saatdır.
ətraflı oxu
Nidazol
Tərkibi:
Metronidazol 500 mq
Mikroorqanizm hüceyrəsinin DNT-si ilə birləşərək, onların nuklein turşularının sintezini pozur və hüceyrəni məhv edir. Yarımparcalanma dövrü 6-8 saatdır.
ətraflı oxu
Neostigmine
Tərkibi:
Neostiqmin metilsulfat 0,5 mq.
Xolinesteraza fermentini ingibə etməklə endogen asetilxolinin təsirini güclən­dirərək xolinomimetik təsir göstərir. Sinir-əzələ keçiriciliyini yaxşılaşdırır.
ətraflı oxu
 1    2    3   4    5    6  
az | ru | en